CONTACT

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

151-153 หมู่ 18 ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

 

Tel: 081-067-4149

Email: ramiarndao@gmail.com

Your details were sent successfully!

การเดินทาง

สามารถเข้าได้สองทาง

1.จากถนนอรุณประเสริฐเยื้องๆ ปั๊ม ปตท. จะมีป้ายโรงแรมที่ปากซอยทางเข้า ตรงเข้ามาตามทางประมาณ 1 กม.

2.คือจากแยกแขวงการทาง เลี้ยวซ้ายผ่านหน้าโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ตรงมาตามทางมาวัดป่าบ้านลาด ประมาณ 2 กม.